VLEEMO 3 bouwde tot op vandaag 22 windturbines op de rechteroever van de Antwerpse Haven. Deze turbines worden ook door VLEEMO 3 geëxploiteerd. Ze voorzien in de energiebehoefte van meer dan 46.500 gezinnen.

Coöperanten van Wind voor "A" kunnen vanaf nu ook meebouwen aan dit verhaal want via de coöperatieve vennootschap Wind voor "A" krijgt men de kans om te investeren in een stukje windturbine. Tot nog toe werd 3.000.000 EURO als een achtergestelde lening aan VLEEMO 3 ter beschikking gesteld voor de bouw van windturbines in het project "Haveneiland".

www.windvoora.be