Wie is Wind voor "A"?

Wind voor “A” is een erkende coöperatieve vennootschap* die als doel heeft burgers te betrekken bij de transitie naar hernieuwbare energie. Deze coöperatie geeft elke burger de mogelijkheid om projecten met betrekking tot windenergie te ondersteunen en mogelijk te maken, om ecologische doelstellingen en een meer duurzame samenleving te bereiken.

Wind voor “A” werd opgericht op 15 mei 2019 door de “VLAAMSE ECOLOGIE- ENERGIE- EN MILIEUONDERNEMING NV” (V.L.E.E.M.O.), , “HEFBOOM CV”, “POLDERS INVESTERINGSFONDS NV”, “POLDERS WINDFONDS NV”, "ASPIRAVI NV" en “ASPIRAVI OFFSHORE NV”.

Iedereen kan aandelen kopen van de coöperatie “Wind voor “A”. De coöperatie stelt het opgehaalde kapitaal via een achtergestelde lening ter beschikking aan operationele vennootschap(pen) actief in de sector van de hernieuwbare energie, in het bijzonder vennootschappen actief in de bouw en de exploitatie van windturbineparken in en rond de haven van Antwerpen.

In dat kader heeft Wind voor “A” met VLEEMO 3 een solide, stabiele partner gekozen die een ruime ervaring heeft in de bouw en het beheer van windturbines. VLEEMO 3 bouwde tot op vandaag 22 windturbines op de rechteroever van de Antwerpse Haven. Deze turbines worden ook door VLEEMO 3 geëxploiteerd. Ze voorzien in de energiebehoefte van meer dan 46.500 gezinnen.

Coöperanten van Wind voor “A” kunnen vanaf nu ook meebouwen aan dit verhaal want via de coöperatieve vennootschap Wind voor “A” krijgt men de kans om te investeren in een stukje windturbine. Tot nog toe werd 3.000.000 EURO als een achtergestelde lening aan VLEEMO 3 ter beschikking gesteld voor de bouw van windturbines in het project “Haveneiland”.