Wind voor "A" levert groene, lokale energie aan een voordelig tarief, mét een sociale bijdrage. Wind voor "A" energie richt zich tot de coöperanten. Zij kunnen van de meest voordelige tarieven genieten, namelijk het Eco Plus en Eco Life tarief, en ontvangen ook interessante terugleververgoedingen voor hun injectie.

Lees meer over onze tarieven

Wind voor "A" energie staat in de eerste plaats voor een duurzame klantenrelatie. Wij bieden een product aan waarin we geloven, aan een voordelig tarief met een eerlijke service. We kiezen bewust niet voor éénmalige, kortstondige promoties maar staan garant voor voordelige tarieven op lange termijn. Zo bent u bij Wind voor "A" steeds zeker van een voordelig tarief.

De tarieven van Wind voor "A" energie bestaan uit 3 componenten: de energieprijs, de nettarieven en ten slotte de belastingen, heffingen en toeslagen. De energieprijs bepaalt het verschil tussen de tarieven van de energieleveranciers onderling. De kosten voor de nettarieven en de belastingen, heffingen en toeslagen zijn immers gelijk voor alle leveranciers. De nettarieven zijn de kosten voor het gebruik van de distributie- en transportnetten. De belastingen, heffingen en toeslagen worden dan weer vastgelegd door de overheden.

De energieprijs bestaat bij Wind voor "A" uit 3 deelcomponenten: de energiekost, de jaarlijkse vaste vergoeding en de bijdrage aan een goed doel. De energiekost staat voor de werkelijke kost van de energie die u verbruikt. Deze wordt berekend door het door u gekozen tarief toe te passen op uw verbruik.

Daarnaast wordt een vaste vergoeding aangerekend, een soort abonnementskost. Deze vaste vergoeding houden we zo laag mogelijk door alle bedrijfsprocessen (zoals administratie, opvolging en communicatie) efficiënt te organiseren. Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest uw facturen digitaal via e-mail te ontvangen, en niet op papier per post, spaart u niet alleen het milieu maar levert dit u ook een extra voordelig tarief op.

Ten slotte wordt uw tarief vervolledigd door uw bijdrage aan een goed doel. Als klant van Wind voor "A" energie maakt u minimaal 1euro per MWh die u verbruikt over aan Moeders voor Moeders. Voor een gezin met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3.500 kWh (= 3,5 MWh) betekent dit een jaarlijkse bijdrage van 3,5 euro. U kan er bovendien voor kiezen meer dan 1 euro per MWh over te maken. Uw bijdrage aan dit goed doel wordt apart vermeld op uw factuur en Wind voor "A" maakt de geïnde middelen dan rechtstreeks voor u over aan Moeders voor Moeders.

Lees meer over onze voorschotfacturen

Waarom ontvangt u een voorschotfactuur?

Indien jouw elektriciteitsverbruik slechts één keer per jaar wordt gemeten door de netbeheerder, betekent dit dat u slechts één keer per jaar te weten krijgt hoeveel u heeft verbruikt en hoeveel u zal moeten betalen voor uw energie. uw voorschotfactuur zal u maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks (afhankelijks van de door u gekozen betalingsfrequentie) ontvangen en zorgt ervoor dat u niet in één keer een groot bedrag moet neerleggen op het moment van uw jaarafrekening.

Hoe wordt uw voorschotbedrag berekend?

Om uw voorschot zo correct mogelijk te bepalen, wordt er gekeken naar uw jaarlijks energieverbruik in het verleden. Op basis hiervan zal de netbeheerder een inschatting maken van wat uw verbruik zal zijn voor het komende jaar. Als uw verbruik niet gekend is (bijvoorbeeld bij een verhuis), wordt een inschatting gemaakt op basis van een Belgisch gemiddelde. Het geschatte verbruik wordt vermenigvuldigd met de energiekost dat geldig is op het moment van de instap. De abonnementskosten (vaste vergoeding), de distributie- en transportkosten, de taksen en de heffingen worden hierbij opgeteld.

Bekijk hier de energiekost van de laatste 12 maanden

Houdt uw voorschotbedrag rekening met de productie van uw zonnepanelen?

Uw voorschotbedrag wordt berekend op basis van een schatting van uw jaarlijks energieverbruik. Het geschatte verbruik bekomt de netbeheerder door te gaan kijken naar uw verbruiksprofiel in het verleden. Indien u reeds zonnepanelen had in het verleden, zal er ook rekening gehouden worden met de productie van deze installatie bij het berekenen van uw voorschotbedrag. Indien u de zonnepanelen recent heeft geplaatst, is er geen historiek van de productie waarop de netbeheerder zich kan baseren. In dit geval zal er dus nog geen rekening gehouden worden met de productie van uw zonnepanelen bij het berekenen van uw voorschotbedrag.

Indien uw voorschotbedrag nog geen rekening houdt met de productie van uw zonnepanelen, en uw installatie veel produceert, dan kan het zijn dat u bij uw volgende jaarafrekening een bedrag terugbetaald zal krijgen. Na uw volgende jaarafrekening zal er bij het berekenen van uw nieuw voorschotbedrag wel rekening gehouden worden met de productie van uw zonnepanelen.

Waarom moet u soms toch een bedrag betalen bij het ontvangen van uw jaarafrekening?

Wanneer u een positief bedrag ziet staan op uw jaarafrekening, wil dit zeggen dat u een bepaald bedrag zal moeten bijbetalen bovenop de voorschotfacturen die u het afgelopen jaar reeds betaald heeft. Het geschatte jaarverbruik dat Aspiravi Energy van de netbeheerder ontvangt, is slechts een schatting. Het kan dus zijn dat u meer heeft verbruikt dan verwacht. Ook wordt er bij het berekenen van het voorschotbedrag geen rekening gehouden met toekomstige prijzen. Het kan dus zijn dat uw verbruik correct werd geschat, maar dat de prijzen gestegen zijn doorheen het jaar.

Er worden momenteel geen contracten met een vaste energieprijs aangeboden.
U kan enkel intekenen op een contract met een variabele energieprijs.

Bekijk hier onze variabele tarieven

OVERSTAPPEN

Meer informatie +

Het Eco Plus flex tarief staat voor groene, lokale energie met een sociale bijdrage. U ontvangt uw facturen via e-mail en geniet van een voordelige, variabele energieprijs.

Groen en lokaal

Onze energie is van Belgische oorsprong uit de hernieuwbare energiebron wind. Dit is niet alleen een engagement voor het milieu, maar ook voor onze economie en maatschappij.

Voordelig

Door alle bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld administratie en communicatie erg efficiënt te organiseren, houden we onze kosten zo laag mogelijk. Zo kan u genieten van een voordelig tarief.

Sociaal

We stellen onszelf ook een sociaal doel, we vragen van iedere klant een minimale bijdrage voor het goede doel van 1 euro/MWh, deze wordt op uw afrekening verrekend. U bepaalt zelf hoeveel extra u wenst te schenken.

Variabele prijs

Per kwartaal wordt uw energieprijs bepaald aan de hand van de prijzen, die op dat moment gelden op de Europese energiebeurs. Prijsstijgingen of -dalingen worden aan u doorgerekend.

 
 
 
 

Het Eco Plus flex tarief is beschikbaar voor de residentiële coöperanten. Indien u meerderjarig bent en over ten minste 4 aandelen beschikt, kan u genieten van dit tarief. In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Wind voor “A” de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van bovenvermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Download hier de tariefkaart van het Eco Plus flex tarief